Besøksadr: Skolegata 6,    Postadresse:  Sivert Nielsens gate 24,  8905 Brønnøysund.   

Telefon: 75012280,    Fax: 75012281,    E-post:  vo@bronnoy.kommune.no

 

 

SKOLERUTE 2019-2020
Måned Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sum

Merknader

August 2 2 2 2 2 10

Skolestart 19. august

September 5 4 4 4 4 21

 

Oktober 3 4 4 5 3 18

Høstferie 7.-11. oktober

Kurs for introdeltakere i Brønnøy, 7.-11. oktober

November 4 4 4 4 5 21

 

Desember 3 3 3 3 3 15

Siste skoledag før jul: 20. desember

Januar 4 4 4 4 4 20

Første skoledag: 6. januar

Februar 4 4 4 4 4 20

 

Mars 4 4 3  3 3 17

Vinterferie: Uke-10, 2.-6. mars

Kurs for introdeltakere i Brønnøy, 2.-6. mars

April 2 3 4 4 3 16

Påskeferie: Uke-15.

Første skoledag etter påske: 14. april

Mai 4 4 4 3 3 18

Elevfri 22. mai

Juni 2 3 3 3 2 13

Pinse: 30.mai -1. juni.

Siste skoledag, norskkurs og spesialundervisning: 18.6.

Kurs for introdeltakere i Brønnøy, 22. juni - 3. juli.

Sum 37 39 39 39 36 190

 

 

Introkurs i høstferie, vinterferie og to uker etter skoleslutt.

Gjelder deltakere i introduksjonsprogram som er bosatt i Brønnøy.

 

Planleggingsdager:

13.8, 14.8, 15.8, 16.8, 3.1, 19.6

 

Startsiden