Besøksadr: Skolegata 6,    Postadresse:  Sivert Nielsens gate 24,  8905 Brønnøysund.   

Telefon: 75012280,    Fax: 75012281,    E-post:  vo@bronnoy.kommune.no

 

 

SKOLERUTE 2018-2019
Måned Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sum

Merknader

August 1 2 2 2 2 9

Skolestart 21. august

September 4 4 4 4 4 20

 

Oktober 4 4 4 5 5 22

Høstferie 8.-12. oktober

Kurs for introdeltakere i Brønnøy, 8.-12. oktober

November 4 3 4 5 5 21

Elevfri 27. november

Desember 3 3 3 3 3 15

Språkdager. Elevene får en ekstra skoledag.

Siste skoledag før jul: 20. desember

Januar 4 4 5 5 4 22

Første skoledag: 2. januar

Februar 4 4 4 4 4 20

 

Mars 3 3 3  4 3 16

Vinterferie: Uke-10, 4.-8. mars

Kurs for introdeltakere i Brønnøy, 4.-8. mars

Internasjonal uke. Elevene får en ekstra skoledag.

April 3 4 3 3 3 16

Påskeferie: Uke-16.

Første skoledag etter påske: 23. april

Mai 4 4 4 4 3 19

Elevfri 31. mai

Juni 2 3 3 3 2 13

Pinse: 8.-10. juni.

Siste skoledag, norskkurs og spesialundervisning: 20.6.

Kurs for introdeltakere i Brønnøy, 24. juni - 5. juli.

Sum 36 38 39 41 37 189

1 flytende skoledag. Se desember og mars.

 

Introkurs i høstferie, vinterferie og to uker etter skoleslutt.

Gjelder deltakere i introduksjonsprogram som er bosatt i Brønnøy.

 

Planleggingsdager:

15.8, 16.8, 17.8, 20.8, 27.11, 21.6

 

Startsiden