Besøksadr: Skolegata 6,    Postadresse:  Sivert Nielsens gate 24,  8905 Brønnøysund.   

Telefon: 75012280,    Fax: 75012281,    E-post:  vo@bronnoy.kommune.no

 

   

Startside

 

Om oss

 

Norskkurs

 

Norskprøven

 

Grunnskole for voksne

 

50 t Samf.kunnskap

 

Statsborgerprøven

 

Spesialavdeling

 

Dysleksi

 

Linker til læreverk og oppgaver

 

Flyktningetjenesten

 

Kulturskolen

 

Brønnøy bibliotek

 

Det flerspråklige bibliotek

 

Brønnøy Kino

 

www.banett.no

Brønnøy kultur- og kompetansesenter

 

BKKS består av:

Kontaktinfo

 

Epost: vo@bronnoy.kommune.no

Post: Sivert Nilsens gate 24

Besøksadresse: skolegata 6

Sentralbord: 75012280

Områdeleder: Terje Heggheim, Tlf 75012282

Avdelingsleder voksenopplæring: Tina Tolnes, Tlf 75012480

Avdelingsleder flyktningtjenesten: Allan Riise, Tlf 90085113

Avdelingsleder kulturskolen: Hans Kr. Edvardsen, Tlf 75012289

Avdelingsleder folkebibliotek Merete Bratteteig, Tlf 75012050

 

 

 

 

 

 
Kontaktinfo
 

Skolerute

2019-2020

 
Kalender
 
Ordensregler
 
Microsoft Outlook
 
Office-365
 

Feide

 
NIR
 

Enovate prøveadmin

 

Migranorsk

plasseringstest

 
Itslearning

 

Ordbok, norsk

 
Lexin, arabisk
Lexin, dari
Lexin, somali

Lexin, tigrinja

 
NDLA
 
Eksamen 2019