Besøksadr: Skolegata 6,    Postadresse:  Sivert Nielsens gate 24,  8905 Brønnøysund.   

Telefon: 75012280,    Fax: 75012281,    E-post:  vo@bronnoy.kommune.no

 

   

Startside

 

Om oss

 

Norskkurs

 

Norskprøven

 

Grunnskole for voksne

 

50 t Samf.kunnskap

 

Statsborgerprøven

 

Spesialavdeling

 

Dysleksi

 

Linker til læreverk og oppgaver

 

Flyktningetjenesten

 

Kulturskolen

 

Brønnøy bibliotek

 

Det flerspråklige bibliotek

 

Brønnøy Kino

 

www.banett.no

 
 
 
 
 

Norskprøven for voksne innvandrere høsten 2019

 

 

Skriftlig prøve arrangeres 23-27 september.

Muntlig prøve arrangeres 23-27 september.

 

Det er mulig å melde seg opp på nivåene A1/A2, A2/B1 og B1/B2.

Informasjon om norskprøven, samt eksempeloppgaver finnes på Kompetanse Norge

 

Privatistportalen for oppmelding til norskprøver er åpen fra 26.8 til 30.8. Påmelding finner du her når den åpner 26.8. kl. 09.00.

 

 

 

Våre priser:

Muntlig prøve: Kr. 600,-

Skriftlig prøve: Kr. 600,-

 

Delprøver:

Lytteforståelse: Kr. 200,-

Leseforståelse: Kr. 200,-

Skriftlig framstilling: Kr. 200,-

 

 

 

              

 
Kontaktinfo
 

Skolerute

2019-2020

 
Kalender
 
Ordensregler
 
Microsoft Outlook
 
Office-365
 

Feide

 
NIR
 

Enovate prøveadmin

 

Migranorsk

plasseringstest

 
Itslearning

 

Ordbok, norsk

 
Lexin, arabisk
Lexin, dari
Lexin, somali

Lexin, tigrinja

 
NDLA
 
Eksamen 2019