Besøksadr: Skolegata 6,    Postadresse:  Sivert Nielsens gate 24,  8905 Brønnøysund.   

Telefon: 75012280,    Fax: 75012281,    E-post:  vo@bronnoy.kommune.no

 

   

Startside

 

Om oss

 

Norskkurs

 

Norskprøven

 

Grunnskole for voksne

 

50 t Samf.kunnskap

 

Statsborgerprøven

 

Spesialavdeling

 

Dysleksi

 

Linker til læreverk og oppgaver

 

Flyktningetjenesten

 

Kulturskolen

 

Brønnøy bibliotek

 

Det flerspråklige bibliotek

 

Brønnøy Kino

 

www.banett.no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norskundervisning for voksne innvandrere

 

Hva betyr rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap?

 

Rett betyr at man har rett på gratis opplæring etter læreplanen fastsatt av Vox. Denne retten faller bort dersom man ikke har gjennomført opplæringen innen tre år. Etter det må man betale selv.

 

Plikt betyr at man må ha gjennomført opplæringen for å få innvilget permanent opphold eller statsborgerskap senere. Utover det medfører det ingen konsekvenser dersom man ikke gjennomfører opplæringen.

 

Infobrev på mange språk om rett og plikt til norskopplæring

 

 

Din oppholdstillatelse viser hvilke rettigheter/ plikter du har.

 

Alle som begynner på norskkurs får en inntakssamtale først.

Det kan være en samtale, eventuelt med bruk av tolk

eller ved hjelp av en person du tar med deg.

 

For at du skal få et best mulig tilpasset tilbud, må du svare på

spørsmål om skolegang fra hjemlandet, utdanning, yrke, planer, språkkunnskaper m.m.
Kan du allerede litt norsk, foretar vi en plasseringstest før du starter.

 

Vi plasserer deltakerne på ulike spor.

 

Spor 1:

For deg som har lite eller ingen skolegang.

               

Spor 2:

For deg som har noe skolegang fra hjemlandet eller trenger

langsom progresjon i starten.

 

Spor 3:

For deg som har god allmennutdanning og gjerne har lært et eller flere fremmedspråk

 

Det er mulig å skifte mellom spor.

 

 

Her finner du linker til grammatikk og oppgaver

 

Her finner du info om Norskprøven

 

 

 

 

              

Kontaktinfo
 

Skolerute

2019-2020

 
Kalender
 
Ordensregler
 
Microsoft Outlook
 
Office-365
 

Feide

 
NIR
 

Enovate prøveadmin

 

Migranorsk

plasseringstest

 
Itslearning

 

Ordbok, norsk

 
Lexin
 
NDLA
 
Eksamen 2019