Besøksadr: Skolegata 6,    Postadresse:  Sivert Nielsens gate 24,  8905 Brønnøysund.   

Telefon: 75012280,    Fax: 75012281,    E-post:  vo@bronnoy.kommune.no

 

   

Startside

 

Om oss

 

Norskkurs

 

Norskprøven

 

Grunnskole for voksne

 

50 t Samf.kunnskap

 

Statsborgerprøven

 

Spesialavdeling

 

Dysleksi

 

Linker til læreverk og oppgaver

 

Flyktningetjenesten

 

Kulturskolen

 

Brønnøy bibliotek

 

Det flerspråklige bibliotek

 

Brønnøy Kino

 

www.banett.no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksterne linker

 

Brønnøy kommune

Brønnøysund barne- og ungdomsskole (BBU)

Salhus skole

Torgøyan oppvekstsenter

Velfjord oppvekstsenter

Brønnøysund videregående skole

Datakortet

Kompetanse Norge

UDI

Utdanningsdirektoratet

ITU.no

Klar Tale

NRK TV, nyheter

http://gruble.net

IMDI

17. mai, minikurs

 

For deg som studerer norsk:

Skolekassa (Mange fag på mange språk)

Norsksidene

Now, Norwegian on the Web

Norsk nå!

På vei

Praktisk norsk 1

Praktisk norsk 2

Stein på stein

Intro, Lærebok i samfunnskunnskap

VOX, Interaktiv nettnorsk

Min time, norsk på nettet

Min vei, grammatikkoppgaver

Norsksenteret, grammatikkoppgaver

Ordnett

Norsk grammatikk

Håndbok i grammatikk og språkbruk

Utdanningsdirektoratet, Norsk som andrespråk

Språkrådet, språklige ressurser og verktøy

LEXIN, ordbøker på nett

GREI, grammatikkspill på nett

 

For deg som er ny i norge

Boksøk, lesetips

 

Uttale

Skapago, Norwegian Pronounciation Videos

CALST, Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor

 

For deg som studerer matematikk:

God i matte,

 

For deg som studerer engelsk:

Gramtrans

Perfect English Grammar

English Grammar Online

British Council, Grammar exercises

New Flight

Moava, Del og lær

Business English Grammar Exercises

Speak Languages, English

 

For deg som studerer samfunnsfag:

Samfunnskunnskap.no

 

Geografi mm:

European geography

 

Kontaktinfo
 

Skolerute

2019-2020

 
Kalender
 
Ordensregler
 
Microsoft Outlook
 
Office-365
 

Feide

 
NIR
 

Enovate prøveadmin

 

Migranorsk

plasseringstest

 
Itslearning

 

Ordbok, norsk

 
Lexin, arabisk
Lexin, dari
Lexin, somali

Lexin, tigrinja

 
NDLA
 
Eksamen 2019