Brønnøy kultur- og

kompetansesenter

Besøksadr: Skolegata 6,    Postadresse:  Sivert Nielsens gate 24,  8905 Brønnøysund.   

Telefon: 75012280,    Fax: 75012281,    E-post:  vo@bronnoy.kommune.no

 

   

Startsiden

 

Om oss

 

Norskkurs

 

Norskprøven

 

Grunnskole for voksne

 

50 t Samf.kunnskap

 

Statsborgerprøven

 

Spesialavdeling

 

Dysleksi

 

Linker til læreverk og oppgaver

 

Flyktningetjenesten

 

Kulturskolen

 

Brønnøy bibliotek

 

Det flerspråklige bibliotek

 

Brønnøy Kino

 

www.banett.no

 

Flyktningtjenesten

 

Flyktningtjenesten har kontorer i 1. etasje på gamle Tårnskolen, ved siden av Brønnøy kultur- og kompetansesenter.

Mer info kommer.

 

Kontaktinfo:

Allan Riise: 75 01 22 90, Mobil: 900 85 113

Geir Hofstad: 75 01 22 91, Mobil: 469 39 848

Fahmi Kamlow: 75 01 22 92, Mobil: 958 81 993

  

 

Kontaktinfo
 

Skolerute

2019-2020

 
Kalender
 
Ordensregler
 
Microsoft Outlook
 
Office-365
 

Feide

 
NIR
 

Enovate prøveadmin

 

Migranorsk

plasseringstest

 
Itslearning

 

Ordbok, norsk

 
Lexin, arabisk
Lexin, dari
Lexin, somali

Lexin, tigrinja

 
NDLA
 
Eksamen 2019